Fundusze unijne
Fundusze europejskie


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Amimed realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Promocja marki Zakład Opiekuńczo - Leczniczy "Złota Jesień" na rynkach zagranicznych".

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH - GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest promocja marki "Złota Jesień" na arenie międzynarodowej poprzez uczestnictwo w działaniach promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży usług prozdrowotnych. Udział w projekcie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności marki Zakład Opiekuńczo - Leczniczy "Złota Jesień" a co za tym idzie polskiej gospodarki.